1. ABDUL JALIL BARBHUIYA 2. ABDUL RAJAT MAZUMDAR
3. ABIDUR ALOM LASKAR 4. ACHINTESH DAS
5. Afjal Hussain Laskar 6. AFZAL HUSSAIN LASKAR
7. AHID AHMED MAZUMDAR 8. AMIR KHAN
9. AmitaRoy 10. AmulKalowar
11. ANAYAT ULLAH BARBHUIYA 12. APURBA JYOTI PAUL
13. ARJUN CHANDA 14. ASRAF HUSSAIN BARBHUIYA
15. AZAR UDDIN LASKAR 16. BABLI SINHA
17. BAHARUL HOQUE MAZUMDAR 18. BINI AMIN AHMED
19. DAYA CHARAN ROBIDAS 20. DHARMENDRA DEB
21. FAKAR UDDIN LASKAR 22. GONESH MAJHI
23. H LOYATOBA SINGHA 24. HABIB KAZI
25. HABIBUR RAHMAN LASKAR 26. HIMANGSHU ROY
27. HUSSAIN AHMED BICKY LASKA 28. IKBAL HUSSAIN
29. ISHAK AHMED 30. JOBARUT ALOM CHOUDHURY
31. K RAJESH SINGHA 32. KESHAB DEB
33. KHALEDA BEGUM LASKAR 34. MANISHA BISWAS
35. MANOBENDRA DAS 36. MANSUR AHMED LASKAR
37. MASUK AHMED BARBHUIYA 38. MASUQUE AHMED
39. MINHAJ UDDIN LASKAR 40. MonojSahu
41. MOZIBUR RAHMAN AHMED 42. Mukith Hussain Choudhury
43. NORUL ISLAM MOZUMDAR 44. O SANJEEB KR SINGHA
45. OMAR MOHD LASKAR 46. PANCHAN KANTI NATH
47. PARMITA KAR 48. PARTHA SARATHI
49. PINTU BISWAS 50. Pratap Chandra Das
51. PUTULI SINHA 52. RAHIM UDDIN AHMED MAZARBH
53. RohimaBegamLaskar 54. ROHUL AMIN
55. SabirAhmedChoudhury 56. SabirAhmedMazumdar
57. SADDAM HUSSAIN LASKAR 58. SAHID HUSSAIN CHOUDHURY
59. SAHINA PARBIN MAZUMDER 60. SAJAL KUMAR DAS
61. SAJALA BEGUM LASKAR 62. SAMRAT GOSWAMI
63. SamsulAlamLaskar 64. SandipChakroborty
65. SandipKurmi 66. Satish Kanoo
67. SHIBA PRASAD SINHA 68. SnakarKewat
69. SOUMAVA BHATTACHARJEE 70. TAHER AHMED MAZUMDER
71. UJJAL HUSSAIN LASKAR